Vad är din marknadsföringsstrategi?

Din marknadsföringsstrategi kretsar egentligen kring ditt värdeerbjudande, eller vad ditt företag står för och hur det fungerar. Den bör också ange varför ditt företag förtjänar din affärsverksamhet. Du bör använda denna strategi för att informera alla dina marknadsföringsinitiativ.

Till exempel är Walmart känt för sina låga priser varje dag, och dess marknadsföringsinsatser kretsar kring detta värdeerbjudande. Du behöver en strategi för att lansera din nya produkt eller tjänst, samt övervaka förändringar på marknaden och uppdatera den därefter.

Marknadsföringens ”7Ps” är produkt, pris, marknadsföring, plats och människor. Dessa faktorer måste utvärderas ständigt, eftersom produkter, marknader och kunder förändras. Det är viktigt att ständigt uppdatera sin strategi för att fortsätta att få bästa möjliga resultat. Du kan också skapa en mall för marknadsföringsstrategin och följa den i många år framöver. På så sätt kan du enkelt skapa och genomföra din nya strategi. Du kan också använda andra verktyg för att hjälpa dig att ta fram en strategi som är rätt för ditt företag.

När du har en övergripande strategi är det dags att bestämma hur du ska nå din målgrupp. Din marknadsföringsmix omfattar traditionella och digitala kanaler, sociala medier och mobilappar. Du kan använda alla dessa för att nå dina kunder. Se till att din marknadsföringsstrategi är anpassad till dina mål. Med en framgångsrik strategi håller du dig relevant för din målgrupp. Om du inte vill bli föråldrad bör du börja med att genomföra din marknadsföringsstrategi. Se till att mäta dina resultat och spåra din ROI.

Ta en titt på den här webbplatsen för information om marknadsföringsstrategi.

Hur man skriver ett pressmeddelande

Pressmeddelanden bör börja med rubrik och datum. Korta stycken bör följa rubriken och ge grundläggande information till media. Ett bilföretag kan till exempel använda ett pressmeddelande för att tillkännage lanseringen av en ny modell, dess funktioner och pris. I den här artikeln får du några tips om hur du skriver ett pressmeddelande. Till att börja med ska du se till att texten inte är för lång, men ändå intressant. Ett pressmeddelande ska också vara informativt och engagerande.

Överskriften bör fånga läsarens uppmärksamhet och innehålla lite sammanhang om företaget. Ett pressmeddelande med relevant information, men utan sammanhang, kan få publiken att gapa. Inkludera ett avsnitt ”om oss” i början av pressmeddelandet, med citat från ledande befattningshavare. Om företaget ännu inte är etablerat, använd relevanta fakta från företagets webbplats eller pressmeddelanden för att ge läsarna en känsla av vem de är. På så sätt ökar chansen att journalister vill täcka nyheten.

Den första raden bör innehålla namnet på mediekontakten samt hans eller hennes e-postadress, telefonnummer och webbadress. Den listade informationen bör vara så färsk som möjligt. Om det finns en embargoperiod, ta med den. Slutligen ska du ange kontaktuppgifter till den person som kommer att svara på frågor från media. Dessa uppgifter bör anges under rubriken. För ytterligare information, se landets branschstandarder. Den sista raden bör innehålla dina kontaktuppgifter, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer och kontaktuppgifter för sociala medier.

Pressmeddelanden kan vara effektiva, men de har bara en begränsad effekt. För att få ut det mesta av ditt pressmeddelande bör du skicka det till rätt ställen. Om du skickar den till rätt ställen kan det resultera i ett telefonsamtal eller till och med en begäran om intervju. När pressmeddelanden används på rätt sätt kan de hjälpa ditt företag och nya produkter eller tjänster att bli mer populära. Du kan också använda pressmeddelanden för att marknadsföra kommande evenemang eller företagsinitiativ. PR:s styrka ligger i dess ökade räckvidd, och ett pressmeddelande kan göra just det.

När du skriver ett pressmeddelande ska du tänka på att det ska vara så uppmärksammat som möjligt. Du bör göra rubriken så övertygande som möjligt, eftersom medierna kommer att läsa hundratals pressmeddelanden varje dag. Dessutom bör du inkludera företagets kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadress eller webbplatsadress. När du släpper ett pressmeddelande ska du komma ihåg att vänta tills det har lite substans. När pressmeddelandet har substans ska du göra det enkelt för medierepresentanten att göra sitt jobb.

Skriv ett pressmeddelande med din rubrik och fem W+1H-frågor i åtanke. Kom ihåg att en individs genomsnittliga uppmärksamhetsspann är åtta sekunder. Så det första stycket bör besvara dessa frågor. Om ditt pressmeddelande är för långt kanske läsarna inte lägger märke till viktig information. Om viktig information begravs mitt i pressmeddelandet ökar dessutom risken för att det inte läses. Ett pressmeddelande bör kunna besvara dessa frågor och fler. Om det inte svarar på dessa frågor kommer pressmeddelandet att ignoreras.

Social marknadsföring och påverkansarbete

Social marknadsföring är en teknik som används för att påverka konsumenternas beteende genom olika medier. Denna form av reklam utgår från traditionella reklamkoncept och förstärker dem med samhällsvetenskap. Kampanjer för social marknadsföring är inte ovanliga för genomsnittskonsumenten att se. De kan vara i form av annonser som förklarar de skadliga effekterna av cigaretter eller uppmuntrar människor att återvinna. De kan också vara mer subtila. I vilket fall som helst försöker de påverka konsumenterna att vidta åtgärder för att främja varumärkets budskap. Det är viktigt att notera att social marknadsföring är nära kopplad till påverkansarbete.

Effektiv social marknadsföring kräver samordning mellan olika sektorer. Det krävs datadelning, kommunikation och en gemensam förståelse av marknaden. För att maximera effektiviteten av social marknadsföring bör regeringen samarbeta med det civila samhället, den privata sektorn och den offentliga sektorn. En teknisk arbetsgrupp för reproduktiv hälsa bör till exempel bestå av representanter från alla sektorer. Arbetsgruppen bör ha ett gemensamt mål, t.ex. att minska det ekonomiska beroendet av externa resurser samtidigt som produkternas prisvärdighet ökar.

Sist måste sociala marknadsförare spåra effekterna av sina kampanjer. Genom att bedriva forskning kan de lära sig om behoven, vanorna och önskemålen hos sin målgrupp. Denna information kan hjälpa dem att utveckla en målinriktad kampanj. Om en kampanj för social marknadsföring till exempel syftar till att sluta röka, är det bästa sättet att arbeta att rikta sig till storrökare. Att känna till rökarnas vanor och preferenser skulle hjälpa dem att skapa en effektiv strategi. Det är också viktigt att känna till målgruppens behov och önskemål så att de kan ta itu med deras problem.